Μακέτα Agrospecum 2017-05-02T16:30:02+00:00

Project Description

Η μακέτα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο χώρο του MAKE Creative Spaces. Τα υλικά κατασκευής είναι κυρίως κόντρα πλακέ θαλάσσης, πολυμερή και plexiglass