Κτίριο Τεχνών Δ. Δασκαλόπουλου

Κτίριο Τεχνών Δ. Δασκαλόπουλου