Διαδραστική Τεχνική Μακέτα επίδειξης ΕΚΕΤΑ γενικό

Στην μακέτα αυτή αναπαρίσταται τεχνικά η επεξεργασία λυμάτων οικισμού. Έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης , μοντελισμού, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και laser χαράξεων.