Κάτοψη διαδραστικής μακέτας ΕΚΕΤΑ οικισμός

Τρισδιάστατη εκτύπωση οικισμού μέρος τεχνικής μακέτας που αφορά την επίδειξη συστήματος καθαρισμού λυμάτων. Αναθέτης ΕΚΕΤΑ