Λεπτομέρεια αποχετευτικού συστήματος διαδραστική μακέτα

Τεχνική διαδραστική μακέτα επίδειξης καθαρισμού αποχετευτικού συστήματος με επεξηγηματικές λεπτομέρειες. Το σύστημα συμβολίζεται με φωτεινούς σωλήνες από LED ταινίες και χρωματισμένη ρητίνη. Για λογαριασμό του ΕΚΕΤΑ