Σύστημα οριζόντιου υγρότοπου διαδραστική μακέτα ΕΚΕΤΑ

Τεχνική μακέτα επίδειξης συστήματος επεξεργασίας λυμάτων οριζόντιου υγρότοπου. Τεχνιτές φυτεύσεις, τρισδιάστατες εκτυπώσεις , ψηφιακές χαράξεις, μοντελισμός. ΕΚΕΤΑ