Το MAKE παρουσίασε την διαδικασία υλοποίησης ενός πρωτοτύπου, στην τεχνική ημερίδα που έγινε με αφορμή την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών (Center for Research & Development of Advanced Materials – CE.R.D.A.M.).

 

Το CE.R.D.A.M. είναι μια πρωτοβουλία της μακροχρόνιας συνεργασίας των Ιδρυμάτων Α.Π.Θ. και TEXAS A&M – TEES (Texas Engineering Experiment station).

 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών είναι το επιστέγασμα μιας πολυετούς συνεργασίας καθηγητών και προσωπικού των δύο Πανεπιστημίων σε θέματα έρευνας προηγμένων υλικών, όπως η παραγωγή και μηχανική σύνθετων υλικών, τα πολυλειτουργικά υλικά, και οι εφαρμογές τους. Στόχος του CE.R.D.A.M. είναι η υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η από κοινού διοργάνωση θερινών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, η αξιοποίηση κοινών ερευνητικών αποτελεσμάτων, η συνεργασία με εταιρείες κ.α.

 

Η ημερίδα έλαβε χώρα την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΕΔΕΚ/ΑΠΘ (κτίριο Α’ του Balkan Center, 3ος όροφος).

 

Πρόγραμμα ημερίδας:

 

Technical Workshop with short presentations and discussion

09:00 Presentation of the CERDAM’s scopes and current activities

 • Michailidis

09:30 Opening speeches (Chair: N. Michailidis)

 • Katsambalos, The School of Engineering AUTh
 • Lagoudas: The Texas Engineering Experiment Station (TEES)
 • M.H. Weichold: TEES Global Initiatives

10:00 Technical presentations, Part I (Chair: D. Lagoudas)

 • Charalambakis: Homogenization of fully coupled thermomechanical processes of dissipative composites (CE, AUTh)
 • Seferlis, High efficiency in energy and process systems: From molecules to integrated plants (ME, AUTh)
 • Lagoudas: Smart Materials & Micromechanics (TAMU)
 • Aravas: Computational strain-gradient plasticity: Porous metals and ductile fracture (ME, UTh)
 • Skolianos: Metal matrix composites and corrosion of metals (ME, AUTh)

11:00 Coffee break

11:30 Technical presentations, Part II (Chair: S. Skolianos)

 • Castaneda-Lopez: Corrosion of shape memory alloys (TAMU)
 • Haidemenopoulos: Alloyneering: A framework for computational alloy design (ME, UTh)
 • Michailidis: Porous materials, 3D scaffolds (ME, AUTh)
 • Tsipas: Coatings and surface engineering (ME, AUTh)
 • Savaidis: Fatigue Design of Engineering Components (ME, AUTh)
 • K.-D. Bouzakis: Advanced Manufacturing processes (ME, AUTh)
 • Moussiopoulos: MSc in Strategic Product Design (SPD) as an example of Education and Research at IHU (Academic Director of MSc-SPD, IHU)
 • Aggeli: Biomedical Engineering in Regenerative Medicine (ChE, AUTh)
 • Kakosimos: Solar-driven chemical processes and thermodynamics (TAMUQ)

13:30 Lunch

14:30 Presentation of funding opportunities

 • Papapanagiotou, Research Committee, AUTh

15:00 Commercialization – Entrepreneurship – Industrial session (Chair: S. Biswas)

 • Biswas: TEES Entrepreneurship & Innovation Programs
 • Alumil sa
 • BETA CAE Systems 
 • PLiN Nanotechnology sa (A. Tsouknidas, CEO)
 • MAKE Creative Spaces (Christos Kyrou)

16:00 Round table discussion (Chair: D. Lagoudas)

16:30 Closing