Μανουκάκης Orthodontics 2018-07-06T12:27:17+00:00

Project Description

Σχεδιασμός και κατασκευή εισόδου γραφείου.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένου επίπλου reception και τηλεόρασης, με σύστημα φωτισμού και customized λογότυπου.