Ειδικές κατασκευές 2019-10-27T11:50:59+02:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήματα

Η διεπιστημονική ομάδα του ΜΑΚΕ  αναζητά τεχνικές λύσεις σε κατασκευές μικρής και μεσαίας κλίμακας.

reception desk

Παρέχουμε

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CUSTOM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Μια ματιά σε ολοκληρωμένα projects: