Ειδικές κατασκευές 2019-03-21T14:00:18+00:00

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήματα

Η διεπιστημονική ομάδα του ΜΑΚΕ  αναζητά τεχνικές λύσεις σε κατασκευές μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Παρέχουμε

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CUSTOM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Μια ματιά σε ολοκληρωμένα projects: