ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις σε κατασκευαστικά προβλήματα

Η διεπιστημονική ομάδα του ΜΑΚΕ  αναζητά τεχνικές λύσεις σε κατασκευές μικρής και μεσαίας κλίμακας.

reception desk

Παρέχουμε

TECHNICAL SOLUTIONS-consultation

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

special parts manufacturing

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ CUSTOM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

assembly

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Μια ματιά σε ολοκληρωμένα projects: