Στο πλαίσιο του Open House Thessaloniki, οι σχεδιαστές ρούχων και δημιουργοί του brand CUTCUUTUR φιλοξενήθηκαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο χώρο του MAKE.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσίασαν τη δουλειά τους, τεχνικές ψηφιακού σχεδιασμού και laser cutting.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.openhousethessaloniki.gr/building/cutcuutur-laser-cut-apparel/