Μανουκάκης Orthodontics 2019-10-06T13:15:25+00:00

Project Description

Μανουκάκης Orthodontics

Σχεδιασμός και κατασκευή εισόδου γραφείου.

Σχεδιασμός και κατασκευή ολοκληρωμένου επίπλου reception και τηλεόρασης, με σύστημα φωτισμού και customized λογότυπου.