Σχεδιάζουμε custom Props για πολλούς διαφορετικούς χώρους. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την ομάδα μας να σας σχεδιάσει και κατασκευάσει πάσης φύσεως τρισδιάστατα αντικείμενα που να καλύπτουν τις ανάγκες της παραγωγής σας.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα αντικείμενα και τις κατασκευές που έχουμε υλοποιήσει.

Projects