Παρουσίαση της διαδικασίας υλοποίησης ενός πρωτοτύπου, στην ημερίδα του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών

Το MAKE παρουσίασε την διαδικασία υλοποίησης ενός πρωτοτύπου, στην τεχνική [...]