Παρουσίαση της διαδικασίας υλοποίησης ενός πρωτοτύπου, στην ημερίδα του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών

Το MAKE παρουσίασε την διαδικασία υλοποίησης ενός πρωτοτύπου, στην τεχνική ημερίδα που έγινε με αφορμή την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών (Center for Research & Development of Advanced Materials - CE.R.D.A.M.).   Το CE.R.D.A.M. είναι μια πρωτοβουλία της μακροχρόνιας συνεργασίας των Ιδρυμάτων Α.Π.Θ. και TEXAS A&M – TEES (Texas Engineering Experiment station).   [...]